Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin văn bản pháp luật của bạn đọc trong lĩnh vực văn hóa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa”. Cuốn sách bao gồm toàn văn Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 và Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24-8-2010.

  Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12-7-2010. Nghị định này gồm 4 chương và 52 điều quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

  Theo đó, hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa được xác định là những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh, các loại hình nghệ thuật biểu diễn, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng; mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh; quảng cáo, viết đặt biển hiệu; di sản văn hóa; thư viện, công trình văn hóa, nghệ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa; công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Đối tượng áp dụng xử phạt theo Nghị định là: tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa; và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

  Cùng với việc ban hành Nghị định số 75/2010/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL quy định chi tiết Nghị định trên trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ