So sánh Luật Doanh nghiệp năm 2020 với Luật Doanh nghiệp năm 2014

So sánh Luật Doanh nghiệp năm 2020 với Luật Doanh nghiệp năm 2014
Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Số trang: 535 trang
Giá tiền: 132.000 đ
Xuất bản: 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • So với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có nhiều nội dung sửa đổi mang tính đột phá, đổi mới cơ bản về các quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp, thể chế hóa những quan điểm, chủ trương mới của Đảng về cải cách kinh tế; nhất quán với tiến trình cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp; bổ sung các quy định không được thành lập và quản lý doanh nghiệp; cập nhật kịp thời các quy định mới phù hợp với xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường; đồng thời, nội luật hóa các quy định có liên quan trong các điều ước quốc tế nước ta là thành viên, góp phần tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, áp dụng và triển khai thi hành luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ