Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra kỷ luật Đảng

Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra kỷ luật Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung làm rõ khái niệm, vị trí, vai trò và mối quan hệ của tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng; đi sâu phân tích thực trạng tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng nói chung và trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng nói riêng thời gian qua; từ đó xây dựng quan điểm, định hướng, yêu cầu và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng thời gian tới.
  Cuốn sách gồm ba chương:
  Chương một: Một số vấn đề lý luận về tự phê bình và phê bình trong Đảng và trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng.
  Chương hai: Tình hình tự phê bình và phê bình trong Đảng và trong công tác kiểm tra, kỷ luật thời gian qua.
  Chương ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng trong thời gian tới.
  Cuốn sách không chỉ bổ ích đối với các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra, mà còn góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng và trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng.
  Sách gồm 192 trang, giá bán 22.000 đồng. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ