Tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe)

Tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe)
Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng lỗi lạc, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng mà Người để lại cho dân tộc ta vô cùng sâu sắc, phong phú cả về lý luận và thực tiễn, đã trở thành một bộ phận vô giả của văn hóa dân tộc và nhân loại, nguồn sức mạnh to lớn làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta. Đối với sinh viên, những tri thức tương lai của nước nhà, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách mạng; tích cực, chủ động trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

  Cuốn Tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe) do TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên), được biên soạn đã bám sát theo cấu trúc, mục tiêu và nội dung cơ bản phần học, đáp ứng việc cung cấp những kiến thức cơ bản cho các môn học chuyên ngành khoa học sức khỏe. Nội dung tài liệu hệ thống lại những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chi Minh như tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức và con người. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp thêm một số nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ y tế và nền y học nước nhà, phù hợp cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe. Cuốn sách được biên soạn ngắn gọn, súc tích theo hướng chắt lọc các kiến thức cơ bản, có theo cấu trúc, kèm theo hệ thống các câu trắc nghiệm, câu hỏi trả lời ngắn, câu tự luận và có hướng dẫn trả lời giúp sinh viên, học viên dễ dàng tiếp cận.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ