Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Số trang: 99 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025, cung cấp tài liệu giúp các chi bộ cơ sở trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định của Đảng và đạt kết quả cao.
  Nội dung tài liệu trình bày một cách có hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đại hội các chi bộ đảng, giới thiệu một số tình huống thường gặp liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ và một số mẫu văn bản trong hồ sơ tổ chức đại hội chi bộ.
  Đây là cuốn cẩm nang cần thiết đối với mỗi chi bộ cơ sở trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ