Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Số trang: 99 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025, cung cấp tài liệu giúp các chi bộ cơ sở trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định của Đảng và đạt kết quả cao.
  Nội dung tài liệu trình bày một cách có hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đại hội các chi bộ đảng, giới thiệu một số tình huống thường gặp liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ và một số mẫu văn bản trong hồ sơ tổ chức đại hội chi bộ.
  Đây là cuốn cẩm nang cần thiết đối với mỗi chi bộ cơ sở trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ