Tài liệu Hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam

Tài liệu Hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Số trang: 303 trang
Giá tiền: 136.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Môn học Luật Hiến pháp được giảng dạy tại các trường chuyên ngành luật và không chuyên. Cuốn sách Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu, có hệ thống các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp Việt Nam trên cơ sở những quy định của các bản Hiến pháp Việt Nam qua từng thời kỳ và các văn bản Luật hiện hành. Nội dung cuốn sách làm rõ vấn đề chung nhất của Luật Hiến pháp, lịch sử Luật Hiến pháp Việt Nam và những chế định cơ bản của Luật Hiến pháp hiện hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ