Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Số trang: 303 trang
Giá tiền: 136.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời là một môn học bắt buộc trong các cơ sở đào tạo Luật. Đây là môn học luật chuyên ngành đầu tiên mà sinh viên luật được học trong chương trình đào tạo, cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng, nguyên tắc để người học tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn luật chuyên ngành tiếp theo.

  Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam (GS.TS. Nguyễn Đăng Dung biên soạn) trình bày có hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp Việt Nam, tập trung phân tích lý giải một cách khoa học các khái niệm, các vấn đề lý luận về Hiến pháp trên cơ sở nội dung các quy định trong các bản Hiến pháp Việt Nam qua từng thời kỳ và hệ thống pháp luật hiện hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ