Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật

Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật
Tác giả: Quách Minh Trí
Số trang: 243 trang
Giá tiền: 89.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán đang diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường, đi ngược lại với lợi ích chung của thị trường, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trong khi công tác phát hiện và xử lý các hành vi này lại đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các cơ quan quản lý cần nghiên cứu để có nhưng giải pháp mới phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tội phạm theo đúng thị trường chứng khoán.

  Cuốn sách Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật của tác giả Quách Minh Trí cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán dưới góc độ kinh tế - luật, đồng thời đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát và ngăn ngừa hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà đầu tư, người làm công tác quản trị và điều hành tại các công ty chứng khoán, công ty đại chúng niêm yết, quỹ đầu tư các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán có cái nhìn tổng quan nhất về hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, từ đó đầu tư một cách an toàn, hiệu quả, tránh để xảy ra rủi ro, thiệt hại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ