Thuật ngữ pháp lý tố tụng hình sự

Thuật ngữ pháp lý tố tụng hình sự
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên), ThS. Mạc Giáng Châu, ThS. Nguyễn Chí Hiếu, ThS. Trần Hồng Ca, ThS. Cao Thanh Thùy
Số trang: 335 trang
Giá tiền: 136.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách phân tích, giải thích rõ hơn các thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong tố tụng hình sự, các thuật ngữ được phân tích về bản chất dựa trên những thuật ngữ trọng yếu của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Cuốn sách là tài liệu tra cứu tham khảo hữu ích nhằm giúp cho những người giải quyết vụ án hình sự thực tiễn tại các cơ quan có thẩm quyền như Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm phán nhân dân …, những người tham gia tố tụng như các luật sư, những người đại diện cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật, và những sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ngành luật…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ