Thuật ngữ pháp lý

Thuật ngữ pháp lý
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Số trang: 520 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành thêm nhiều văn bản pháp luật mới. Do vậy, sẽ có nhiều những thuật ngữ pháp lý mới được bổ sung cũng như nhiều thuật ngữ pháp lý được sửa đổi theo nội dung đã được sửa đổi trong các văn bản quy phạm pháp luật.Hơn nữa, pháp lý là lĩnh vực có nhiều khái niệm khó, thậm chí xa lạ với nhiều người đọc.

  Nhằm giúp bạn đọc có thể tiếp cận với các khái niệm này một cách rõ ràng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Thuật ngữ pháp lý, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích dùng trong lĩnh vực pháp luật, đồng thời đem đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các thuật ngữ pháp lý, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn dân.

  Cuốn sách với 900 thuật ngữ được giải thích cụ thể, ngắn gọn, đầy đủ và một cách hệ thống, chuyển tải những nội dung cần thiết. Các thuật ngữ được sắp xếp theo trật tự A, B, C giúp bạn đọc dễ dàng trong việc tra cứu. Cuốn sách sẽ cập nhất khá đầy đủ các thuật ngữ mới nhất, được sử dụng nhiều trong chuyên ngành pháp lý.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ