Loading...

Tội phạm cấu thành tội phạm – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Tội phạm cấu thành tội phạm – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thế
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 103.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách gồm 06 chương, cung cấp cho độc giả nhất là các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan tố tụng, luật sư… có cách tiếp cận, nhận thức đúng hơn về tội phạm, cấu thành tội phạm, trên cơ sở đó, vận dụng đúng quy định pháp luật hình sự hiện hành trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm khách quan, toàn diện, chính xác, đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ