Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Cao Vũ Minh
Số trang: 170 trang
Giá tiền: 63.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, cung cấp những khái niệm cơ bản, đặc điểm, bản chất của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh; đối tượng của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh; mục đích của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh cũng như mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng trong tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra các tiêu chí phân biệt giữa tố cáo, tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ