Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030 – Lý luận và thực tiễn

Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030 – Lý luận và thực tiễn
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương (Chủ biên)
Số trang: 339 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp; đánh giá thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay; chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; hệ thống hóa kinh nghiệm, bài học của một số quốc gia trên thế giới về quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta đến năm 2030.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ