Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến
Số trang: 230 trang
Giá tiền: 146.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ban cán sự đảng là tổ chức trong hệ thống tổ chức của Đảng. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử, ban cán sự đảng có sự điều chỉnh: khi thấy cần thiết thì thành lập; khi không cần thiết thì kết thúc hoạt động và khi thấy cần thiết thì lại tái lập; khi thành lập ở nhiều cấp, khi chỉ thành lập ở một số cấp; có thời kỳ thành lập cả đảng, đoàn và ban cán sự đảng; có thời kỳ chỉ thành lập đảng đoàn, không thành lập ban cán sự đảng…

  Các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức theo Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị; do ban thường vụ tỉnh ủy thành lập và là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn bộ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng… của địa phương.

  Cuốn sách chuyên khảo Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay do PGS.TS. Trần Khắc Việt và TS. Nguyễn Hải Yến biên soạn tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ban cán sự đảng nói chung, về tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nói riêng; đồng thời đánh giá thực trạng trong tổ chức và hoạt động của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2011 - 2021; trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và những giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đến năm 2030. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, đem lại nhiều giá trị về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ