Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Hà Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 271 trang
Giá tiền: 112.000 đ
Xuất bản: 9/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, phân tích có hệ thống thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương ở Việt Nam; cung cấp hệ thống các quan điểm, giải pháp có tính khoa học, toàn diện, khả thi, góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ