Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự (Sách chuyên khảo) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự (Sách chuyên khảo) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
Số trang: 418 trang
Giá tiền: 119.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phân tích những vấn đề về nội dung của trách nhiệm hình sự với các hình thức đặc trưng cơ bản, cũng như việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với cá nhân trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trên cơ sở tổng kết những tri thức khoa học luật hình sự, thực tiễn áp dụng và kinh nghiệm lập pháp hình sự một số nước trên thế giới để lý giải, qua đó đưa ra xu hướng phát triển của pháp luật hình sự nước ta về hai chế định này và những kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định tương ứng đó trước yêu cầu mới của đất nước theo hướng tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo, phân hóa trách nhiệm hình sự và yêu cầu kiểm soát, phòng ngừa tội phạm.

  Trong lần tái bản này, tác giả tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung thêm các tri thức mới nhất về trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự, qua đó, đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn và nhu cầu hoàn thiện thể chế, trong đó có hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trước yêu cầu tiếp tục cải cách tư pháp sau năm 2020 và Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ