Loading...

Trao giải Trần Văn Giàu cho bộ sách Vùng đất Nam bộ

Ngày đăng: 02/11/2020 - 16:11

Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu vừa tiến hành trao giải cho bộ sách Vùng đất Nam bộ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nhóm tác giả thực hiện công trình Vùng đất Nam bộ nhận giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2020. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Bộ sách Vùng đất Nam bộ gồm 10 tập, là công trình khoa học kết tinh những thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học do cố GS. NGND. Phan Huy Lê tổng chủ biên và trực tiếp tham gia Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển thực hiện từ năm 2008 đến năm 2010.

Trên cơ sở khối tài liệu rất lớn đó, các chủ nhiệm 10 đề tài nhánh và từng nhóm tác giả (khoảng hơn 100 người) tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu; đồng thời cập nhật những tài liệu mới đến năm 2017 biên soạn thành bộ sách Vùng đất Nam bộ.

Theo sggp.vn

Bình luận