Truyền thống ngành in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (1930 - 2020)

Truyền thống ngành in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (1930 - 2020)
Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
Số trang: 599 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lịch sử phát triển ngành in tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - một trong những vùng kinh tế - xã hội trọng điểm của Việt Nam - luôn gắn liền với quá trình phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ nói riêng và của cả nước nói chung. Trong thời kỳ kháng chiến gian khỏ, các nhà in vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia in ẫn nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác tuyên truyền trên khắp các mặt trận. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành in tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp của mình trong công tác tư tưởng của Đảng.

  Cuốn sách Truyền thống ngành in khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (1930-2020) ghi lại chặng đường phát triển trưởng thành cũng như những đóng góp to lớn của ngành in khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào sự nghiệp cách mạng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, ngành in Việt Nam nói chung qua bốn giai đoạn lịch sử, đó là: giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám; giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp; giai đoạn kháng lớn chiến chống đế quốc Mỹ; giai đoạn sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuốn sách là nguồn tư liệu quan trọng giúp bạn đọc hiểu và tôn vinh những đóng góp to lớn của các nhà in ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khích lệ những người làm công tác in ấn, nhất là đội ngũ cán bộ in trẻ trong việc tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ