Loading...

Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tuyển dụng công chức dựa trên năng lực: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (Chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập một số vấn đề lý luận về năng lực, khung năng lực tuyển dụng công chức dựa trên năng lực; giới thiệu kinh nghiệm tuyển dụng công chức dựa trên năng lực ở một số quốc gia trên thế giới; phân tích thực tiễn khung năng lực của công chức ở Việt Nam và đề xuất khung năng lực của công chức cơ quan hành chính nhà nước; thực trạng tuyển dụng công chức ở Việt Nam và cơ hội, thách thức, nội dung áp dụng khung năng lực cùng với những đề xuất vận dụng khung năng lực vào thi tuyển công chức.

  Trong bối cảnh hoạt động tuyển dụng công chức ở Việt Nam đang ngày càng có nhiều đổi mới, cuốn sách cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến vấn đề tuyển dụng công chức.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ