Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Truyên Quang
Số trang: 300 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm Phát biểu khai mạc Hội thảo, Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Kết luận hội thảo và 23 tham luận được tuyển chọn từ rất nhiều tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên… tại Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích về giai đoạn sống và làm việc tại Tuyên Quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ