Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay

Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
Số trang: 331 trang
Giá tiền: 113.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, góp phần nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về các vấn đề an ninh phi truyền thống, phân tích sự tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống dưới 3 cấp độ: cá nhân, quốc gia và hệ thống; đồng thời phân tích 2 trường hợp: vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm ứng phó với những tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), TS. Cao Lệ Quyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ