Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La, tập 2 (1964 - 1965)

Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La, tập 2 (1964 - 1965)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Số trang: 668 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập hợp các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo tổng kết, sơ kết, quyết nghị... phản ánh sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Tỉnh ủy Sơn La trong giai đoạn 1964 - 1965, từ việc chỉ đạo cải tiến quản lý kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, chỉ đạo việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, công tác trị an và phòng, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ... cho đến phát triển văn hóa, tổ chức các phong trào thi đua trong các ngành, các giới nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La phù hợp với tình hình chung của cả nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ