Văn phòng Chủ tịch nước - Những chặng đường lịch sử (1945 - 2022)

Văn phòng Chủ tịch nước - Những chặng đường lịch sử (1945 - 2022)
Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
Số trang: 463 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được biên soạn, xuất bản nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc chặng đường lịch sử gần 80 năm hình thành và phát triển của Văn phòng Chủ tịch nước.

  Văn phòng Chủ tịch nước ra đời và phát triển gắn liền với chế định Chủ tịch nước do Hiến pháp và pháp luật quy định. Gần 80 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Từ chỗ chỉ có một số cán bộ giúp việc, đến nay Văn phòng Chủ tịch nước đã phát triển cả về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thành, tận tụy, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao, tích cực nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

  Cuốn sách là kết quả của quá trình sưu tầm, hệ thống hóa nguồn tư liệu hết sức vàn phong phú, được biên soạn công phu, với sự đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, các cán bộ đã nhiều năm gắn bó với Văn phòng Chủ tịch nước cùng các nhà khoa học. Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình sưu tầm, biên soạn, biên tập, song do nhiều tài liệu lưu trữ bị thất lạc, nhiều cán bộ tiền nhiệm đã qua đời và thời gian có hạn nên cuốn sách khó tránh khỏi còn thiếu sót.

  Cuốn sách sẽ cung cấp thêm nguồn tư liệu quý, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về sự nghiệp cách mạng Việt Nam, về Văn phòng Chủ tịch nước; phục vụ thiết thực công tác nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ