Loading...

Về miền tâm linh khu di tích đền Mẫu Âu Cơ

Về miền tâm linh khu di tích đền Mẫu Âu Cơ
Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 105.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về vùng đất Hạ Hòa, Hiền Lương - nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; Khu di tích đền Mẫu Âu Cơ - di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, những lễ nghi và sinh hoạt văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu trong lễ hội đền Mẫu Âu Cơ - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

  Cuốn sách góp phần bảo tồn, tôn vinh, phổ biến các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống của dân tộc.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ