Xã hội học với lãnh đạo, quản lý

Xã hội học với lãnh đạo, quản lý
Tác giả: TS. Phạm Đi
Số trang: 579 trang
Giá tiền: 308.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thông qua cuốn sách Xã hội học với lãnh đạo, quản lý của TS. Phạm Đi, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bạn đọc sẽ được tiếp cận những kiến thức về xã hội học gắn với công tác lãnh đạo, quản lý, cụ thể là về mối quan hệ giữa Xã hội học với lãnh đạo, quản lý, sự hình thành, phát triển nhu cầu, khả năng vận dụng tri thức, phương pháp xã hội học học vào hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo, quản lý; từng bước đưa hoạt động lãnh đạo, quản lý vào quỹ đạo của một hoạt động khoa học. Cuốn sách mang lại cho độc giả một cái nhìn toàn diện, cập nhật về tri thức xã hội học, giúp người lãnh đạo, quản lý nắm bắt tốt, dự báo chính xác các sự kiện, vấn đề xã hội đã, đang nảy sinh trong đời sống, bởi hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của chúng ta đã được hoàn thiện về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, cơ cấu, những kỹ năng lãnh đạo mà cụ thể là các kỹ năng nắm bắt thông tin thực chứng, phân tích số liệu, đánh giá xu hướng…

  Với 18 chương, được thiết kế mang tính hệ thống, cập nhật, hiện đại, khoa học, cung cấp đến độc giả những tri thức cơ bản, cần thiết nhất về xã hội học và vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay, tác giả đã dày công biên soạn, giới thiệu đến bạn đọc các nội dung bám sát với mỗi hoạt động lãnh đạo, quản lý ở từng lĩnh vực cụ thể. Qua các nội dung như: Khái quát về xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội; Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng đối với lãnh đạo, quản lý; Dân số và phát triển; Chính sách xã hội; Vai trò xã hội và xã hội hóa; Di động xã hội; Quản lý xã hội trong bối cảnh hiện nay… sẽ giúp bạn đọc nhận diện thực trạng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong các tình huống lãnh đạo, quản lý; đánh giá chính sách dân số và phát triển cũng như hiệu quả thực thi chính sách xã hội hay nhận diện một số vấn đề về biến đổi xã hội trong công tác quản lý xã hội.

  Ngoài việc giúp bạn đọc, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luận giải, phân tích thực trạng xã hội và làm sáng tỏ trạng thái, xu hướng biến đổi xã hội, tạo cơ sở cho việc ban hành những quy định quản lý, trên một phương diện khác, một số nội dung cuốn sách cũng có thể là chất xúc tác để truyền cảm hứng cho độc giả về vai trò, trách nhiệm của mỗi người với tư cách là thành viên của xã hội, góp phần thúc đẩy sự gắn kết xã hội và chủ động thích ứng, sáng tạo, đổi mới trong chính việc làm, vị trí công tác của mình.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ