Xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh

Xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh
Tác giả: Đức Lượng (Chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • xay-dung-doi-ngu-dang-vienTác giả: Đức Lượng (Chủ biên)

  Số trang: 196 trang

  Giá tiền: 35.000đ

  Đội ngũ đảng viên là nền tảng, là lực lượng, là trí tuệ của công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, làm cho Đảng trường tồn. Một vài câu hỏi đặt ra là “vì sao đảng viên đông mà chưa mạnh?”; điều gì tác động cản trở sự vững mạnh của đội ngũ này; giải pháp nào xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và đội ngũ đảng viên nông thôn nói riêng vững mạnh? Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh của tập thể tác giả do nhà báo Đức Lượng chủ biên.

  Cuốn sách tập trung làm rõ vai trò, vị trí đội ngũ đảng viên trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, phân tích và đánh giá về thực trạng đội ngũ đảng viên nông thôn hiện nay trên bình diện chính trị - xã hội, tư tưởng, tổ chức. Các tác giả đã chỉ ra những tác động làm ảnh hưởng đến đội ngũ đảng viên nói chung, đội ngũ đảng viên nông thôn nói riêng, làm rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó xác định một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh trong điều kiện hiện nay.

  Đây là vấn đề khó và rộng, hơn nữa lại được ít người quan tâm, vì vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ