Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 266.000 đ
Tác giả: GS.TS.Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, ThS. Lê Đức Thắng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết (Chủ biên)
Giá tiền: 102.000 đ
Tác giả: Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phạm Chí Nhân thể hiện
Giá tiền: 119.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 240.000 đ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 275.000 đ
Tác giả: Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành (Chủ biên), GS.TS. Fredmund Malik, TS. Nam Nguyễn
Giá tiền: 78.000 đ
Tác giả: Dylan Taylor; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư; Hiệu đính: Đinh Trọng Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 157.000 đ
« 6 7 8 9 10 »