Xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin (Xuất bản lần thứ hai, có bổ sung)

Xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin (Xuất bản lần thứ hai, có bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình
Số trang: 579 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 phần: Phần 1: Tăng cường xây dựng Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân; Phần 2: Đẩy mạnh cải cách tư pháp, đổi mới tư duy, phương pháp, áp dụng các giải pháp đột phá trong hoạt động của Tòa án nhân dân; Phần 3: Tòa án nhân dân chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Nội dung cuốn sách là tập hợp kết quả nghiên cứu, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn… được chọn lọc từ năm 2016 đến nay của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cuốn sách giúp độc giả hiểu sâu hơn về các tòa án Việt Nam; những yêu cầu đổi mới đối với công tác tư pháp; những vấn đề quan trọng đặt ra đối với nền tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Nhân dân và vì Nhân dân. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ