Xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên: Thực trạng và hướng hoàn thiện

Xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên: Thực trạng và hướng hoàn thiện
Tác giả: TS. Cao Minh Vũ (Chủ biên), ThS. Nguyễn Đức Hiếu, NCS. Nguyễn Nhật Khanh, ThS. Trương Tư Phước
Số trang: 314 trang
Giá tiền: 138.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi, chưa phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần, chưa có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người thành niên. Với đặc điểm thể chất và tinh thần của người chưa thành niên, pháp luật Việt Nam có những chế định riêng đối với nhóm đối tượng này trong từng lĩnh vực như: dân sự, hình sự, xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt hành chính người chưa thành niên vi phạm được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) và các văn bản khác có liên quan, mục đích hướng đến là giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh...

  Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) cũng dành một phần riêng với những quy định đặc thù về nguyên tắc xử lý, các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên.

  Cuốn sách chuyên khảo Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên: Thực trạng và hướng hoàn thiện do TS. Cao Minh Vũ làm chủ biên, đã phân tích khá rõ lý luận và thực tiễn về xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật, thực trạng xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật liên quan, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ