Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)

Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
Số trang: 240 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với khoảng 500 bức ảnh và những văn bản tư liệu quý được sưu tầm, tuyển chọn từ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thư viện Quốc gia, các nhà xuất bản, các công ty in..., cuốn sách ảnh Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 -10/10/2022). Mở đầu cuốn sách không chỉ làm rõ những thành tựu rất đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua, mà còn cung cấp nguồn tư liệu quý, là động lực để toàn ngành tiếp tục giữ vững định hướng chính trị… đậm đà bản sắc dân tộc - như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm trong Thư chúc mừng gửi ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, được trân trọng giới thiệu ngay khi mở đầu cuốn sách. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 4 phần, trình bảy một cách hệ thống quá trình phát triển của ngành từ năm 1952 đến năm 2022.

  - Phần một: Sự ra đời và bước phát triển của xuất bản cách mạng Việt Nam (từ những thập niên đầu thế kỷ XX đến tháng 10/1952);

  - Phần hai: Xuất bản cách mạng Việt Nam (1952 - 1975);

  - Phần ba: Xuất bản cách mạng Việt Nam (1975 - 1985);

  - Phần bốn: Xuất bản cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi 1986 - nay).

  Mỗi giai đoạn được tái hiện, phân tích, làm rõ một cách sinh động thông qua những bức ảnh về các cuốn sách (bộ sách) tiêu biểu, các hoạt động xuất bản, in, phát hành nổi bật, thể hiện những thành tựu đột phá của Xuất bản cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ. Từ khởi đầu non trẻ, khó khăn, Xuất bản cách mạng Việt Nam đã ngừng nỗ lực vươn lên, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của đồng bào trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Cuốn sách giúp độc giả trong và ngoài nước có những nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử 70 năm đồng hành cùng đất nước của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng thời là tư liệu quý để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và nghiên cứu về một trong những lĩnh vực tư tưởng, văn hóa quan trọng của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng họ Dương Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp (Bộ Tư lệnh Quân khu 9)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ