Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)

Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
Số trang: 240 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với khoảng 500 bức ảnh và những văn bản tư liệu quý được sưu tầm, tuyển chọn từ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thư viện Quốc gia, các nhà xuất bản, các công ty in..., cuốn sách ảnh Xuất bản cách mạng Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước (1952 - 2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 -10/10/2022). Mở đầu cuốn sách không chỉ làm rõ những thành tựu rất đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua, mà còn cung cấp nguồn tư liệu quý, là động lực để toàn ngành tiếp tục giữ vững định hướng chính trị… đậm đà bản sắc dân tộc - như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm trong Thư chúc mừng gửi ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, được trân trọng giới thiệu ngay khi mở đầu cuốn sách. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 4 phần, trình bảy một cách hệ thống quá trình phát triển của ngành từ năm 1952 đến năm 2022.

  - Phần một: Sự ra đời và bước phát triển của xuất bản cách mạng Việt Nam (từ những thập niên đầu thế kỷ XX đến tháng 10/1952);

  - Phần hai: Xuất bản cách mạng Việt Nam (1952 - 1975);

  - Phần ba: Xuất bản cách mạng Việt Nam (1975 - 1985);

  - Phần bốn: Xuất bản cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi 1986 - nay).

  Mỗi giai đoạn được tái hiện, phân tích, làm rõ một cách sinh động thông qua những bức ảnh về các cuốn sách (bộ sách) tiêu biểu, các hoạt động xuất bản, in, phát hành nổi bật, thể hiện những thành tựu đột phá của Xuất bản cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ. Từ khởi đầu non trẻ, khó khăn, Xuất bản cách mạng Việt Nam đã ngừng nỗ lực vươn lên, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của đồng bào trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Cuốn sách giúp độc giả trong và ngoài nước có những nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử 70 năm đồng hành cùng đất nước của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng thời là tư liệu quý để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và nghiên cứu về một trong những lĩnh vực tư tưởng, văn hóa quan trọng của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ