Ý thức pháp luật

Ý thức pháp luật
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Minh Đoan
Số trang: 184 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm pháp lý tồn tại trong xã hội, thể hiện mối quan hệ của con người đối với pháp luật, đối với quá trình điều chỉnh pháp luật, sự đánh giá về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong xử sự của cá nhân, cũng như trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội.

  Xuất phát từ yêu cầu các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Ý thức pháp luật. Nội dung cuốn sách trang bị cho bạn đọc những thông tin cụ thể trong việc nghiên cứu và áp dụng pháp luật tại nước ta.

  Cuốn sách sẽ làm rõ khái niệm, đặc điểm, chức năng của ý thức pháp luật, phân loại ý thức pháp luật. Trên cơ sở đó cho thấy ý thức pháp luật là một hình thái quan trọng của ý thức xã hội. Ngoài ra, cuốn sách còn phân tích tư tưởng pháp luật cũng như vai trò của nó trong đời sống xã hội; đông thời đề cập đến vấn đề tâm lý pháp luật và những biểu hiện của nó, đây là tiền đề thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển các tư tưởng, quan điểm pháp luật phù hợp.

  Bằng những phân tích và lập luận của mình, tác giả đã cho thấy ý thức pháp luật là một bộ phận, một hình thái quan trọng của ý thức xã hội, phản ánh nhu cầu điều chỉnh và quá trình điều chỉnh bằng pháp luật đối với các quan hệ xã hội… Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày một cách rõ nét thực trạng ý thức pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở thực tế, tác giả đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật và lối sống theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay, trong đó có nhấn mạnh đến biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, góp phần nâng cao ý thức pháp luật  trong toàn đảng, toàn dân nhằm hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ