Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

 Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Hải Hà (Chủ biên)
Số trang: 315 trang
Giá tiền: 142.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 chương, Chương 1: Tổng quan về đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số; Chương 2: Thực trạng về đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong giai đoạn từ Đổi mới đến nay; Chương 3: Quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cấp, các ngành có những quyết sách phù hợp, từng bước thu hẹp khoảng cách về tiếp cận dịch vụ cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ