Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

 Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Số trang: 300 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong các loại nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước là loại nghĩa vụ luật định và giữ vai trò quan trọng đối với qúa trình vốn hoá đất đai. Cuốn sách Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay của TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân dựa trên cách tiếp cận nội dung cơ cấu điều chỉnh pháp luật, giới thiệu một cách tổng quát từ lý luận đến thực tiễn pháp luật và thực hiện pháp luật nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước. 

  Cuốn sách đã xây dựng khung lý thuyết về cơ cấu nội dung pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất để làm căn cứ đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật. Theo đó, tác giả tiếp cận nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất từ các khía cạnh: cơ sở thu, phạm vi nghĩa vụ, thời điểm phát sinh nghĩa vụ, thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ và thủ tục thực hiện nghĩa vụ. 

  Với 5 chương, cuốn sách đã luận giải cơ sở hình thành nghĩa vụ tài chính; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về các khoản thu từ đất và thực tiễn áp dụng, sử dụng, tuân thủ pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hiện nay. Cuốn sách tập trung giới thiệu các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ giao dịch bất động sản…Trên cơ sở đó, tác giả  đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước hiện nay.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, người thực hiện pháp luật cũng như những ai có quan tâm đến chính sách tài chính về đất đai ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ