Loading...

Tập bài giảng pháp luật đại cương

 Tập bài giảng pháp luật đại cương
Tác giả: Trần Thị Ánh (Chủ biên)
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương có 02 phần gồm 11 chương với thời lượng 30 tiết, giúp sinh viên không chuyên ngành luật tại Trường Đại học Kiên Giang có sự hiểu biết và nắm bắt một cách có hệ thống môn Pháp luật đại cương.

  Cuốn sách gồm hai phần:

  - Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Trong phần này, cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến: Tổng quan về nhà nước và pháp luật; Hình thức pháp luật; Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

  - Phần thứ hai: Đại cương về các ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Hiến pháp; Luật hành chính và pháp luật phòng, chống tham nhũng; Luật Hình sự và tố tụng hình sự; Luật Dân sự và tố tụng dân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thương mại; Luật Lao động lần lượt được trình bày cụ thể trong Phần này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ