Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức
Số trang: 435 trang
Giá tiền: 131.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 8 chương, cung cấp những thông tin về vấn đề xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên trong các cơ sở đào tạo pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ