75 năm hình thành, phát triển của Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020) (Sách chuyên khảo)

75 năm hình thành, phát triển của Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020) (Sách chuyên khảo)
Tác giả: GS. TSKH. Lê Cảm
Số trang: 735 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 06 chương, làm sáng tỏ về mặt lý luận những vấn đề đã được lựa chọn trên cơ sở phù hợp với sự phân chia thành 06 nhóm vấn đề học thuật – 06 đối tượng nghiên cứu – 06 nhiệm vụ nghiên cứu tương ứng; góp phần vào việc phát triển nền khoa học luật hình sự nói riêng và khoa học pháp lý nói chung của Việt Nam. Đây là tài liệu hữu ích đối với cán bộ công tác trong các cơ quan lập pháp, bảo vệ pháp luật và tòa án; các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên ngành luật. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ