Loading...

75 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

75 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
Số trang: 220 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Nghìn xưa văn hiến, truyền thống anh hùng;

  Phần thứ hai: Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất non sông (1945-1975);

  Phần thứ ba: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-1986);

  Phần thứ tư: Thành tựu kinh tế - xã hội sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2020).

  Qua đó, giới thiệu đến bạn đọc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm qua.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thành Long - Bùi Hữu Hạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Hiền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hoài Dung - Tuệ Minh (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ