Loading...

Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phan Thị Lan Hương
Số trang: 199 trang
Giá tiền: 69.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách có cấu trúc gồm 06 chương, được tác giả tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức quốc tế và trong nước với các nội dung pháp luật có liên quan đến đặc thù của từng nhóm yếu thế. Trên cơ sở chỉ ra những khoảng trống của pháp luật Việt Nam so với các công ước quốc tế, tác giả đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên trong cơ sở đào tạo pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Trần Thị Ánh (Chủ biên)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ