Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản, tập 1 - Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam

Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản, tập 1 - Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, phân tích làm rõ các vấn đề về: Khái niệm cơ bản về biển và đại dương; Biển và đại dương với sự sống của loài người; Vị thế và vai trò của Biển Đông; Vai trò và vị trí của biển Việt Nam; Vị thế của các đảo trong vùng biển Việt Nam; Biển với sự phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ