Bình luận khoa học - Luật Kinh doanh Bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Bình luận khoa học - Luật Kinh doanh Bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến
Số trang: 303 trang
Giá tiền: 94.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 6 chương, đi sâu phân tích, làm rõ nội hàm của các điều luật cụ thể; gắn bình luận từng điều, khoản với bối cảnh thực tiễn thực thi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước, các nhà hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, những độc giả quan tâm tới lĩnh vực này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ