Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Lao động được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật gồm 17 chương, 220 điều, quy định về: việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn, vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết tranh chấp lao động;…

  Cuốn sách Bộ luật Lao động do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, trình bày toàn văn văn bản Bộ luật Lao động, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ