Các nguyên tắc của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam: Quá trình tiếp biến và hoàn thiện (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

Các nguyên tắc của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam: Quá trình tiếp biến và hoàn thiện (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang: 479 trang
Giá tiền: 171.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Các nguyên tắc của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam: Quá trình tiếp biến và hoàn thiện tập hợp các bài viết được lựa chọn từ Kỷ yếu Hội thảo khoa học cùng tên trong khuôn khổ của Diễn đàn Luật học mùa thu lần thứ II: “Pháp luật Việt Nam: hội nhập và phát triển” do trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tháng 10/2022.

  Các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự không phải là đề tài mới, nhưng còn rất nhiều dư địa cho việc nghiên cứu, nhất là khi các nguyên tắc này được tiếp cận không chỉ ở trạng thái tĩnh của sự ổn định, lâu dài, bền vững mà còn ở trạng thái động với những sửa đổi, bổ sung để đáp ứng các đòi hỏi của nội tại tố tụng hình sự Việt Nam, của quá trình hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách là một ấn phẩm khoa học có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện tâm huyết và khảo nghiệm của nhiều tác giả tại các vị trí công tác, thâm niên công tác khác nhau, với các quan điểm học thuật khác nhau, đúng với tính chất mở và khai phóng của diễn đàn luật học.

  Các bài viết trong sách được cấu trúc theo các nội dung: Nhóm những vấn đề chung về quá trình tiếp biến và hoàn thiện chế định những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam; Nhóm những nguyên tắc nhất định (nhóm nguyên tắc về hoạt động xét xử của Tòa án, nhóm nguyên tắc về hoạt động công tố của Viện kiểm sát, nhóm nguyên tắc về quyền của người bị buộc tội… tương ứng các chức năng của tố tụng hình sự) trong sự liên hệ, so sánh với pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài. Thứ tự các bài nghiên cứu vì thế được sắp xếp theo nhóm vấn đề như trên, mặc dù sự phân loại các nhóm nguyên tắc thì mang tính chất tương đối do sự giao thoa giữa các nguyên tắc và sự đa dạng của các tiêu chí phân loại nguyên tắc.

  Cuốn sách góp phần vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật tố tụng hình sự và thể chế tư pháp hình sự, “xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” mà Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ