Các quyền cơ bản của trẻ em

Các quyền cơ bản của trẻ em
Tác giả: Đăng Trường (Biên soạn)
Số trang: 170 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách này nhằm giúp độc giả hiểu rõ quyền trẻ em là những đặc quyền tự nhiên mà các em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực hiện, là biện pháp bảo đảm cho các em không phải là những người tiếp thu thụ động tình thương hay quyền, từ đó nâng cao nhân thức về quyền trẻ em, phòng, chống thương tích, tăng cường tiếng nói và khả năng tự đại diện của các em, giúp cộng đồng và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và cũng cố các cơ chế hiện có để bảo vệ trẻ em khỏi bị ngược đãi, lãng quên, bóc lột, tránh nguy cơ thương tích  và các mối nguy hiểm trong xã hội, đưa ra chính sách hỗ trợ phát triển  đầy đủ và lành mạnh cho trẻ em.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Chu Trọng Huyến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ