Cẩm nang công tác Công an xã

Cẩm nang công tác Công an xã
Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
Số trang: 204 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc là các cán bộ, chiến sĩ đang đảm nhiệm các chức danh Công an xã, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự có mối quan hệ công tác và liên quan tới hoạt động thực hiện các mặt nhiệm vụ của Công an xã những kiến thức cơ bản, cần thiết về vai trò, đặc điểm công tác Công an xã; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; Tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn, lề lối công tác của Công an xã; Nội dung, biện pháp thực hiện một số mặt công tác quản lý hành chính của Công an xã.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ