Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Số trang: 228 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp các thông tin cơ bản về bối cảnh thế giới và khu vực biển Đông; các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội và thách thức đối với phát triển bền vững kinh tế biển nước ta dựa trên nền tảng của kinh tế biển xanh; bảo vệ các quyền và lợi ích của nước ta trên biển Đông; chủ trương, quan điểm chiến lược và các giải pháp cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong lãnh đạo phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Văn Tiến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Vũ Huy và GS.TS. Nguyễn Văn Kính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thủy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chu Trọng Huyến
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ