Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
Số trang: 632 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 4 phần, giúp độc giả hiểu biết những vấn đề lý luận chung về chính sách pháp luật; các hình thức thực hiện chính sách pháp luật; các loại và các cấp độ chính sách pháp luật. Đây là công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu, chất lượng cao về chính sách pháp luật. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ