Chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị thế giới và gợi ý tham khảo đối với Việt Nam

Chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị thế giới và gợi ý tham khảo đối với Việt Nam
Tác giả: TS. Phùng Chí Kiên – Nguyễn Văn Nhu
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 127.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ nghĩa dân túy đã xuất hiện trong đời sống chính trị của nhân loại đến nay đã hơn 100 năm nhưng sự nổi lên có tính toàn cầu của nó trong những năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị xã hội trên các châu lục, khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới, với những diễn biến phức tạp khôn lường. Ở Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa dân túy không có cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội để tồn tại dưới dạng “chủ nghĩa” nhưng trước sự tác động lớn từ phía những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị, những biểu hiện chủ nghĩa dân túy xuất hiện có xu hướng ngày càng phát triển. Thực chất chủ nghĩa dân túy là những lời nói và hành động mang tính chất mị dân, lợi dụng, kích động nhân dân, lấy một số nhóm được coi là “nhân dân” làm nền tảng cho tính chính danh, phục vụ cho mục đích chính trị, kinh tế của cá nhân, nhóm, phe phái nhất định, ảnh hưởng đến sự phát triển và lợi ích của quốc gia. Vì vậy, việc làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa dân túy, đánh giá tác động của nó tới tình hình thế giới và Việt Nam cũng như đưa ra những định hướng chính sách để nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị đất nước là nhiệm vụ quan trọng.

  Cuốn sách Chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị thế giới và gợi ý tham khảo đối với Việt Nam của TS. Phùng Chí Kiên và Nguyễn Văn Nhu - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã góp phần giải quyết những nhiệm vụ khoa học quan trọng. Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau: một là, trình bày nhận diện về lý thuyết lịch sử ra đời nguồn gốc cơ bản của Chủ nghĩa dân túy, một số nguyên nhân trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy những năm gần đây; hai là, tìm hiểu một số vấn đề cơ bản về chủ nghĩa dân túy tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới; ba là, nhận diện những nguy cơ và thách thức của chủ nghĩa dân túy đối với đời sống chính trị ở Việt Nam hiện nay, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm và liên hệ có giá trị lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam trong quá trình ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị đất nước. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu tham khảo có giá trị đối với độc giả nghiên cứu chuyên sâu về chính trị học Việt Nam và chính trị học thế giới

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
  Giá tiền: 251.000 đ
  Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ