Loading...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tác giả: Chu Trọng Huyến
Số trang: 224 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách chủ yếu tập trung đề cập mối quan hệ thân tình, thiêng liêng giữa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nhà quân sự chiến lược Võ Nguyên Giáp, một trong những đồng chí, cộng sự tín cẩn của Người, từ những năm 1940 cho tới khi Nhân dân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là mối quan hệ giữa vị lãnh tụ tối cao của dân tộc với.

  Qua cuốn sách, bạn đọc có thể thấy rõ sự anh minh, quảng bác của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo đường lối cách mạng, về khả năng sử dụng nhân tài của Người, đồng thời, thấy rõ tài binh lược của nhà quân sự tài ba Võ Nguyên Giáp. Sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ