Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - Nhận biết về pháp luật và kỹ năng

Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - Nhận biết về pháp luật và kỹ năng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
Số trang: 148 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày các nội dung: (1) quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển bao gồm: thông tin trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; tìm kiếm, cứu nạn trên biển; tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; (2) kỹ năng tìm kiếm cứu nạn hàng hải như sử dụng thông tin liên lạc trong tìm kiếm cứu nạn; một số phương pháp duy trì sự sống và kỹ thuật chống cháy, chống thủng. Bên cạnh đó, cập nhật các đầu mối thông tin và địa chỉ liên lạc trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, các bảng mã và tín hiệu trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn và tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn để bạn đọc dễ dàng tra cứu.

  Qua đó, trang bị cho các ngư dân, thuyền viên tàu vận tải nhỏ và các đơn vị, cá nhân hữu quan những kiến thức để phòng ngừa và ứng phó một cách có hiệu quả với các tai nạn, sự cố xảy ra trên biển.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ