Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc
Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
Số trang: 783 trang
Giá tiền: 413.000 đ
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đặc khu kinh tế đánh dấu việc bắt đầu chuyển đổi mô hình từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường của xã hội Trung Quốc, đánh dấu sự “mở ra” thực sự của cánh cửa đất nước vốn đã đóng chặt suốt vài thập niên trước đó, đánh dấu mốc giải phóng tư tưởng và đổi mới quan niệm quan trọng, một nước lớn có nền kinh tế bế quan tỏa cảng đang trên bờ vực thẳm chính thức bắt đầu đi lên con đường phát triển khoa học. Do vậy, nhìn từ bối cảnh chính trị - xã hội của thời kỳ đầu cải cách mở cửa, đặc khu kinh tế rõ ràng là con đường tất yếu để xã hội Trung Quốc khởi động chuyển đổi mô hình xã hội một cách toàn diện, từ đó bước lên con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thực hiện cùng giàu có.

  Cuốn sách Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc của nhóm tác giả GS. Đào Nhất Đào, GS. Lỗ Chí Quốc do Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học xã hội Trung Quốc xuất bản năm 2017, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên dịch, xuất bản, giới thiệu lần đầu năm 2020. Thông qua phân tích những số liệu thống kê và những kết quả đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các đặc khu kinh tế, các tác giả đã góp phần luận giải:

  - Nếu không có đặc khu kinh tế sẽ khó có thể xác lập và hình thành nền kinh tế thị trường;

  - Nếu không có đặc khu kinh tế sẽ không thể dẫn tới đổi mới và cách mạng về quan niệm của xã hội Trung Quốc;

  - Nếu không có đặc khu kinh tế sẽ không thể dẫn tới sự hình thành của xã hội Trung Quốc bắt nguồn từ năng lực sáng tạo của mỗi công dân;

  - Nếu không có đặc khu kinh tế sẽ không thể có sự sáng tạo “kỳ tích Trung Quốc” khiến thế giới kinh ngạc;

  - Nếu không có đặc khu kinh tế sẽ không thể có căn cứ hiện thực cho quan điểm phát triển khoa học cũng như cơ sở vật chất và tinh thần của xã hội theo “Giấc mơ Trung Quốc”; Nếu không có đặc khu kinh tế sẽ không có động lực nội tại để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế;

  - Nếu không có đặc khu kinh tế càng không thể hình thành “con đường Trung Quốc” đưa hàng trăm triệu người dẫn đến sung túc.

  Trên cơ sở đó, cuốn sách khẳng định: Đặc khu kinh tế là điểm đột phá trong cải cách mở cửa của Trung Quốc, đồng thời cũng là con đường “tắt” để xã hội Trung Quốc thực hiện hiện đại hóa với phương thức phát triển không cân bằng. Hay nói cách khác, sáng lập đặc khu kinh tế trở thành sự sắp đặt chế độ mang tính bắt buộc, phá vỡ trạng thái cân bằng chung nghèo khó phổ biến trên diện rộng của thể chế truyền thống, làm cho việc thay đổi xã hội bằng cách phát triển không cân bằng trở thành lựa chọn đường hướng tốt nhất cho sự thay đổi thể chế của xã hội Trung Quốc, từ đó cũng khiến một nước lớn là Trung Quốc với nền kinh tế kế hoạch từng tồn tại gần nửa thế kỷ có thể trong một thời gian ngắn bắt đầu từ “kế hoạch” với “nghèo khó phổ biến trên diện rộng” đi lên “thị trường” với “một bộ phận người dân giàu lên trước”. Sứ mệnh này của đặc khu kinh tế vẫn còn tiếp tục với sự kế thừa “thử nghiệm” của các đặc khu kinh tế “phiên bản nâng cấp” trong hiện tại và tương lai.

   Mặc dù có một số nhận định, kết luận cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, nhưng những phân tích toàn diện, phong phú, cùng nhiều nhận định sâu sắc, nhạy bén của các tác giả sẽ cung cấp cho các chuyên gia nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc những thông tin hữu ích về đóng góp của đặc khu kinh tế Trung Quốc đối với “con đường Trung Quốc” nói riêng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc nói chung.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ralph Pezzullo
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
  Giá tiền: 251.000 đ
  Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ